Behandlingar

All behandling föregås av en ingående undersökning, där vi försöker komma underfund med vad dina besvär består av och helst bakomliggande orsak.Tillsammans diskuterar vi oss fram till hur vi ska angripa problemet och skapar en behandlingsplan. Eventuellt kan det bli nödvändigt att inhämta röntgenutlåtande eller andra uppgifter från din läkare.


Vi använder oss av:


Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)
Medicinsk Träningsterapi (MTT)
Mc Kenziemetoden
Akupunktur
Ergonomisk Rådgivning
Transkutan Nervstimulering
Mjukdelsbehandling


Hos oss kan du även boka massage eller få hjälp med ett personligt viktreduceringsprogram.