Smärtlindring

Vi försöker ta reda på din smärtas ursprung och bakomliggande orsak till din smärta, om det är möjligt. Går det att komma åt orsaken, försöker vi åtgärda detta. Om det inte är möjligt, försöker vi hitta sätt att dämpa/reducera smärtan så långt det går.